21

năm thành lập
và phát triển

20

nhãn hàng hóa
mỹ phẩm trên thế giới

300

nhân sự tại 3 chi nhánh
trên toàn quốc

8.500.000

khách hàng
trung thành