Tin sản phẩm

Thẻ khách hàng thân thiết của mỹ phẩm Eveline

Thẻ khách hàng thân thiết của mỹ phẩm Eveline

Từ 01/10/2012, mỹ phẩm Eveline triển khai chương trình “Thẻ khách hàng thân thiết” với nhiều ưu đãi đặc biệt cho chủ thẻ. Với mong muốn thể hiện sự tri ân với những khách hàng thân thiết đã luôn tin …