Đại Linh tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Trạng thái
Nhân viên PG cố định tại cửa hàng mỹ phẩm TP Hồ Chí Minh 28/02/2021 Ứng tuyển
Chuyên viên C&B Hà Nội 31/12/2020 Ứng tuyển
Nhân Viên Bán Hàng Mỹ Phẩm (Hệ thống cửa hàng Care4U) Hà Nội 31/12/2020 Ứng tuyển
Kế toán kho, công nợ TP Hồ Chí Minh 31/12/2020 Ứng tuyển
Thủ kho TP Hồ Chí Minh 31/12/2020 Ứng tuyển
Nhân viên kho TP Hồ Chí Minh 31/12/2020 Ứng tuyển
ASM khu vực Miền Đông, Miền Tây TP Hồ Chí Minh 31/12/2020 Ứng tuyển
Chuyên viên đào tạo Hà Nội 31/12/2020 Ứng tuyển
Trợ lý Tổng Giám đốc Hà Nội 31/12/2020 Ứng tuyển
Nhân viên Sale kênh Nhà thuốc Hà Nội 31/12/2020 Ứng tuyển