Đại Linh tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Trạng thái
Chuyên viên PR Marketing Hà Nội 30/06/2021 Ứng tuyển
Trợ Lý Kinh Doanh (cho Trưởng phòng bán hàng Miền Nam) TP Hồ Chí Minh 30/06/2021 Ứng tuyển
Kế toán tổng hợp Hà Nội 30/06/2021 Ứng tuyển
Nhân viên Sale kênh Nhà thuốc (Đà Nẵng) Đà Nẵng 30/06/2021 Ứng tuyển
Nhân viên Sale kênh MT TP Hồ Chí Minh 30/06/2021 Ứng tuyển
Nhân viên Trade Marketing Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021 Ứng tuyển
Trưởng nhóm Trade Marketing Hà Nội 30/06/2021 Ứng tuyển
Chuyên viên mua hàng (Nước ngoài) Hà Nội 30/06/2021 Ứng tuyển
Chuyên viên đào tạo Hà Nội 30/06/2021 Ứng tuyển
Nhân viên Sale GT Hà Nội 30/06/2021 Ứng tuyển