Đại Linh tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Trạng thái
Kế toán công nợ Hà Nội 30/09/2021 Ứng tuyển
Trợ lý Tổng Giám đốc Hà Nội 29/09/2021 Ứng tuyển
Trợ Lý Kinh Doanh (cho Trưởng phòng bán hàng Miền Nam) TP Hồ Chí Minh 29/09/2021 Ứng tuyển
Sale Admin Hà Nội 29/09/2021 Ứng tuyển
Nhân viên Sale kênh Nhà thuốc (Đà Nẵng) Đà Nẵng 29/09/2021 Ứng tuyển
Nhân viên Sale kênh MT TP Hồ Chí Minh 29/09/2021 Ứng tuyển
Chuyên viên mua hàng (Nước ngoài) Hà Nội 29/09/2021 Ứng tuyển
Nhân viên Sale GT Hà Nội 29/09/2021 Ứng tuyển