Đại Linh tuyển dụng

Tên công việc Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Trạng thái
Trưởng nhóm Trade Marketing Hà Nội 30/11/2020 Ứng tuyển
Nhân viên Sale chuỗi PG Hà Nội 30/11/2020 Ứng tuyển
Nhân viên Trade Marketing Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 30/11/2020 Ứng tuyển
Trưởng phòng Marketing Hà Nội 30/11/2020 Ứng tuyển